Kontakt

Prevádzkovateľ e-shopu:

CALLYPSO, s.r.o.

 

Sídlo spoločnosti

Pod Žiarcom 914/42
027 44 Tvrdošín

 

Telefón: 0940 581 258, 0944 247 111

E-mail: info@albumovo.sk

 

IČO: 45 655 421
DIČ: 2023077067

IČ DPH: SK 20 23 077 067. Sme platiteľmi DPH.

 

Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 4212 1679  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK88 0900 0000 0051 4212 1679
BIC (SWIFT) GIBASKBX

Spoločnosť CALLYPSO, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.albumovo.sk, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,oddiel Sro číslo vložky 53286/L.

Číslo živnostenského registra: 560-15110.

 

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1