Formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón:          .........................................................................................................................................

E-mail:            .........................................................................................................................................

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: CALLYPSO, s.r.o., IČO: 45 655 421

 

 

Číslo faktúry: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

......................................................................................... ......................................................................

 

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 
   

        Tovar mi nevyhovuje  

        Tovar nezodpovedá popisu 

        Bez uvedenia dôvodu

 

 

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa